Diensten

Home / Diensten

Onze diensten

BRL 6000-21/00 certificering

Totaal Energie Concept is gespecialiseerd in BRL 6000-21/00 certificering. Dit certificaat is wettelijk verplicht voor bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren en beheren. Het kost veel tijd en geld om hier jaarlijks aan te voldoen. Wij kunnen dit traject volledig uit handen nemen. Onze specialisten doen de jaarlijkse audits, waardoor installateur hier niet langer naar om hoeven te kijken, maar alles wel aan de eisen voldoet. Meer weten? Bekijk de pagina Over ons of neem contact op.

Advisering

Wij adviseren graag over warmtepompen. Hiervoor is de BRL 6000-21/00 leidend. Hoe eerder wij betrokken raken bij een project, hoe beter. Dit leidt namelijk tot een beter werkend systeem. Wij adviseren onder andere over woningen en woongebouwen. Particulieren kunnen advies uitbreiden met speciale opties, zoals een warmteverliesberekening of een overzicht van besparingen. Zie hiervoor de pagina Particulier.

Inschatting bron met Earth Energy Design (EED)

Earth Energy Design is een simulatieprogramma om de minimale boordiepte voor het bodemenergiesysteem te bepalen. Deze dienst maakt ook het temperatuurverloop in de bodem inzichtelijk en brengt de ideale opstelling van bodemenergiesysteem in kaart. Kosten: vanaf 100 euro. Let op: deze berekening is ongeschikt voor de OLO melding en betreft een indicatie.

Warmteverliesberekening

Wat is er nodig om uw huis op de koudste dag warm te houden? Dat zoekt onze warmteverliesberekening uit. Hiervoor gebruiken we de meest gebruikte software. Met de warmteverliesberekening kunnen we accuraat bepalen welk verwarmingstoestel nodig is voor uw woning. Kosten: vanaf 250 euro.

Drukverlies- en leidingberekeningen

Om de juiste pomp te selecteren, maken wij ook berekeningen van het drukverlies en de leidingen. Dit biedt meerdere voordelen. Hiermee voorkomen we dat er een te kleine of te grote warmtepomp wordt gekozen of dat er onverwachte kosten ontstaan als gevolg van een hoger energieverbruik of pompvervanging. Kosten: vanaf 150 euro.