Particulieren

Home / Particulieren

Particulieren

Verschillende mogelijkheden :

Vul onderstaand formulier in om advies aan te vragen. Dit kunt u uitbreiden met verschillende opties

–          Advies

Het uitgebreide advies is geschikt als u over onvoldoende
kennis van installatietechniek beschikt. Wij vertellen u alles over de type
warmtepompen, buffers en boilers. Met het uitgebreide advies weet u precies wat
nodig is om de warmtepomp te installeren in uw woning. Ook maakt u kennis met
het principeschema. Dit principeschema is een schematische tekening van de
onderdelen en de opstelling hiervan. Tevens bieden we ondersteuning bij de
keuze van de bijbehorende materialen. Prijs op aanvraag

–          Extra optie A – warmteverliesberekening

Met deze optie kiest u voor een warmteverliesberekening. Met
de uitkomsten hiervan kunnen wij uw systeem accurater ontwerpen voor de woning.
Uiteindelijk leidt tot een kostenbesparing op uw systeem. 

–          Extra optie B – ondersteuning bij installatie

Ondersteuning nodig bij de installatie van uw
warmtepompsysteem? Wij gaan op zoek naar een geschikte installateur of doen de
installatie zelf.

–          Extra optie C – overzicht besparingen

Deze optie toont alle besparingen van een warmtepomp. Om dit
in kaart te brengen, bestuderen wij de toekomstige 30 jaar. Dit levert de
volgende resultaten op: totaal besparing gas, hoeveel zonnepanelen waren
hiervoor nodig geweest, uitstoot C02 en het prijsverloop over de afgelopen drie
decennia.