Vragenlijst advies

Home / vragenlijst advies

Vragenlijst advies

Verschillende mogelijkheden :

–          Advies

Het uitgebreide advies is geschikt als u over onvoldoende
kennis van installatietechniek beschikt. Wij vertellen u alles over de type
warmtepompen, buffers en boilers. Met het uitgebreide advies weet u precies wat
nodig is om de warmtepomp te installeren in uw woning. Ook maakt u kennis met
het principeschema. Dit principeschema is een schematische tekening van de
onderdelen en de opstelling hiervan. Tevens bieden we ondersteuning bij de
keuze van de bijbehorende materialen. Prijs op aanvraag

–          Extra optie A – warmteverliesberekening

Met deze optie kiest u voor een warmteverliesberekening. Met
de uitkomsten hiervan kunnen wij uw systeem accurater ontwerpen voor de woning.
Uiteindelijk leidt tot een kostenbesparing op uw systeem. Kosten vanaf 250
euro.